PHỤ GIA NGUYÊN TỐ

Phụ gia nguyên tố đồng VE-Cu75

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố đồng cho nhôm và các hợp kim khác, thay ...
Read More

Phụ gia nguyên tố VE-Zr20

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố Ziniconi cho nhôm và các hợp kim khác, thay ...
Read More

Phụ gia nguyên tố Niken VE-Ni75

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố Niken cho nhôm và các hợp kim khác, thay ...
Read More

Phụ gia nguyên tố Crôm VE-Cr60, VE-Cr75

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố Crôm cho nhôm và các hợp kim khác, thay ...
Read More

Phụ gia nguyên tố Mangan VE-Mn75, VE-Mn80, VE-Mn85

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố Mangan cho nhôm và các hợp kim khác, thay ...
Read More

Phụ gia nguyên tố Silic VE-Si95

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố Silic cho nhôm và các hợp kim khác, thay ...
Read More
Loading...
Call Now ButtonHotline