Hợp kim trung gian Nhôm – Antimon VA-Sb4, VA-Sb5

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG:

Hàm lượng Antimon trong VA-Sb4 là 4% và trong VA-Sb5 là 5%; Hợp lý hoá hình thái và sự phân bổ của nguyên tố Silic nguyên thủy và Silic hoá học, cải thiện cấu trúc vi mô của tinh thể và cơ tính của hợp kim. Hiệu quả biến tính lâu dài và duy trì đến lần nấu luyện sau.

B/ PHẠM VI ỨNG DỤNG

Ứng dụng để biến đổi sự cộng tinh và quá cộng tinh của hợp kim Nhôm Silic với thời gian đúc dài hơn hoặc để bổ xung nguyên tố Sb vào hợp kim nhôm trong quá trình nấu luyện

C/ QUY CÁCH VÀ BẢO QUẢN:

Cảm quan: quặng kim loại màu trắng, dạng viên

Trọng lượng: 250g/ viên, 25kg/ thùng carton

Bảo quản ở nơi khô và thoáng khí

Call Now ButtonHotline