Phụ gia tinh luyện kim loại

Hợp Kim Trung Gian

Hợp Kim Trung Gian Của Nhôm

Hợp kim trung gian Nhôm – Beri VA-Be3, VA-Be5

A/ TÍNH NĂNG Hợp kim chủ nhôm – Beri có chứa 2% ~ 4% Beri (YS/T 282), được dùng để thêm nguyên tố Beri vào hợp kim nhôm nóng ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm – Sắt VA-Fe10, VA-Fe20

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG Thành phần Sắt trong VA-Fe10 chứa khoảng 8 ~ 12% và trong VA-Fe20 chứa khoảng từ 18 ~ 22%, dùng làm chất phụ ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm – Silic VA-Si50, VA-Si20, VA-Si30

A/ TÍNH NĂNG Dùng để bổ sung nguyên tố silicon vào nhôm và các hợp kim khác. B/ THÀNH PHẦN VÀ ỨNG DỤNG Hàm lượng ổn định, thành ...
Read More

Hợp kim trung gian nhôm – bo VA-B3

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Hợp kim trung gian bo VA-B3 (GB8735-88) có chứa 2,5 ~ 3,5% Bo, dùng làm chất phụ gia nguyên tố Bo trong tinh ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm – Mangan VA-Mn10, VA-Mn30, VA-Mn40

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Hàm lượng Mangan trong VA-Mn10 chứa khoảng 9 ~ 11%, trong VA-Mn30 chứa khoảng từ 29 ~ 31% và trong VA-Mn40 chứa khoảng ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm – Niken VA-Ni20

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG: Hàm lượng Niken chứa khoảng 18 ~ 22% trong VA-Ni20, dùng làm chất phụ gia nguyên tố Ni trong quá trình nấu nhôm ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm – Antimon VA-Sb4, VA-Sb5

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG: Hàm lượng Antimon trong VA-Sb4 là 4% và trong VA-Sb5 là 5%; Hợp lý hoá hình thái và sự phân bổ của nguyên ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm – Titan – Bo VA-Ti5B1

A/ ĐẶC ĐIỂM a.1/ Khi cho vào nước nhôm, hợp kim nhôm titan bo VA-Ti5B tạo thành các vi hạt TiAl3, TiB2, AlB2 có điểm nóng chảy cao phân bố ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm – Đồng VA-Cu35, VA-Cu50

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG Hợp kim trung gian đồng VA-Cu 35 có chứa 33 ~ 37% đồng và VA-Cu50 có chứa 48 ~ 52% đồng. Dùng để ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm – Titan VA-Ti5, VA-Ti10

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Thành phần Titan trong VA-Ti5 chứa khoảng 4,5 ~ 6,0% và trong VA-Ti10 chứa khoảng từ 9 ~ 11%, dùng làm chất phụ ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm – Vanadi VA-V4, VA-V5, VA-V10

A/ TÍNH NĂNG Dùng để bổ sung nguyên tố Vanadi vào hợp kim nhôm nóng chảy và làm mịn hạt tinh thể. B/ THÀNH PHẦN VÀ ỨNG DỤNG ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm- Crôm VA-Cr5, VA-Cr10

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG Hàm lượng Cr trong VA-Cr5 chứa khoảng 4 ~ 6% và trong VA-Cr10 chứa khoảng từ 9 ~ 11%, dùng làm chất phụ ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm – Ziriconi VA-Zr5, VA-Zr10

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG Thành phần Ziriconi chứa khoảng 8 ~ 12% trong VA-Zr10 và 3 ~ 7% trong VA-Zr5. dùng làm chất phụ gia nguyên tố ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm – Strotium VA-Sr10, VA-Sr15, VA-Sr3.5

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG Hàm lượng Strotium trong VA-Sr10 chứa khoảng 9 ~ 11%, trong VA-Sr15 chứa khoảng từ 14 ~ 16% và trong VA-Sr3.5 chứa khoảng 2,5 ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm – đất hiếm VA-RE10, VA-RE15

A/ ĐẶC ĐIỂM Có chứa các nguyên tố đất hiếm như La, Ce, Pr và Nd. Thành phần đất hiếm trong VA-RE10 khoảng từ 9 ~ 11% và trong ...
Read More

Hợp kim trung gian Nhôm – Titan – Bo – Đất hiếm VA-Ti5BRE10

A/ ĐẶC ĐIỂM a.1/ Khi cho vào nước nhôm, hợp kim nhôm titan bo VA-Ti5BRE10 tạo thành các vi hạt TiAl3, TiB2, AlB2 có điểm nóng chảy cao phân bố ...
Read More

Hợp kim trung gian Đồng – Phốt pho VC-P14

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG: Hợp kim trung gian VC-P14 chứa khoảng 14 ~ 16% Phốt pho. Dùng trong nấu luyện đồng và đồng hợp kim, có hiệu ...
Read More

Hợp kim trung gian Đồng – đất hiếm VC-RE10

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG Bao gồm các nguyên tố đất hiếm như La, Ce, Pr, Nd v.v... Hàm Lượng RE trong VC-RE10 chiếm khoảng 9~11%. Sản phẩm ...
Read More

Hợp kim trung gian Kẽm – đất hiếm VZ-RE5

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG Bao gồm các nguyên tố đất hiếm như La, Ce, Pr, Nd v.v... Hàm Lượng RE trong VZ-RE5 chiếm khoảng 4~6%, dùng để ...
Read More

Hợp Kim Trung Gian Khác

Hợp kim trung gian Đồng – Phốt pho VC-P14

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG: Hợp kim trung gian VC-P14 chứa khoảng 14 ~ 16% Phốt pho. Dùng trong nấu luyện đồng và đồng hợp kim, có hiệu ...
Read More

Hợp kim trung gian Đồng – đất hiếm VC-RE10

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG Bao gồm các nguyên tố đất hiếm như La, Ce, Pr, Nd v.v... Hàm Lượng RE trong VC-RE10 chiếm khoảng 9~11%. Sản phẩm ...
Read More

Hợp kim trung gian Kẽm – đất hiếm VZ-RE5

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG Bao gồm các nguyên tố đất hiếm như La, Ce, Pr, Nd v.v... Hàm Lượng RE trong VZ-RE5 chiếm khoảng 4~6%, dùng để ...
Read More

Phụ gia nguyên tố

Phụ gia nguyên tố Crôm VE-Cr60, VE-Cr75

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố Crôm cho nhôm và các hợp kim khác, thay thế Hợp kim trung gian – Crôm a.2/ Hàm lượng ...
Read More

Phụ gia nguyên tố Mangan VE-Mn75, VE-Mn80, VE-Mn85

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố Mangan cho nhôm và các hợp kim khác, thay thế Hợp kim trung gian – Mangan a.2/ Hàm lượng ...
Read More

Phụ gia nguyên tố Silic VE-Si95

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố Silic cho nhôm và các hợp kim khác, thay thế Hợp kim trung gian – Silic a.2/ Hàm lượng ...
Read More

Phụ gia nguyên tố Titan VE-Ti20, VE-Ti60, VE-Ti75, VE-Ti80

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố Titan cho nhôm và các hợp kim khác, thay thế Hợp kim trung gian – Titan, có chức năng ...
Read More

Phụ gia nguyên tố đồng VE-Cu75

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố đồng cho nhôm và các hợp kim khác, thay thế Hợp kim trung gian – Đồng. a.2/ Hàm lượng ...
Read More

Phụ gia nguyên tố VE-Zr20

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố Ziniconi cho nhôm và các hợp kim khác, thay thế Hợp kim trung gian – Ziniconi a.2/ Hàm lượng ...
Read More

Phụ gia nguyên tố Niken VE-Ni75

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố Niken cho nhôm và các hợp kim khác, thay thế Hợp kim trung gian – Niken a.2/ Hàm lượng ...
Read More

Phụ gia nguyên tố Sắt VE-Fe75, VE-Fe80

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Bổ sung nguyên tố Sắt cho nhôm và các hợp kim khác, thay thế Hợp kim trung gian – Sắt a.2/ Hàm lượng ...
Read More

 Phụ gia tinh luyện và khử xỉ

Chất tách xỉ kẽm VZ-DPH

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Trong quá trình sử dụng, chất tách xỉ kẽm VZ-DPH có đặc tính phát nhiệt, tốc độ tạo xỉ nhanh, vớt xỉ dễ ...
Read More

Chất tinh luyện và khử xỉ Magie VM-RDF

VM-RDF a.1/ Chất tinh luyện khử xỉ Magie VM-RDF có tính năng tinh luyện và khử xỉ lẫn trong Magie hoặc trong hợp kim magie, có hiệu quả loại bỏ ...
Read More

Chất tinh luyện và khử xỉ nhôm VA-RP

A/ TÍNH NĂNG VÀ CÔNG DỤNG a.1/ Chất tinh luyện VA-RP có tính năng khử khí mạnh, làm giảm rõ rệt lượng tạp chất trong sản phẩm đúc cán và ...
Read More

Chất tinh luyện nhôm VA-RT1

A/ ĐẶC ĐIỂM TÍNH NĂNG a.1/ Chất tinh luyện nhôm VA-RT1 có tính năng khử khí rất tốt, giúp giảm rõ rệt hàm lượng khí trong sản phẩm nhôm. Kết ...
Read More

Phụ gia khử xỉ nhôm VA-DPL

A/ ĐẶC ĐIỂM TÍNH NĂNG a.1/ Nhiệt độ xử lý thấp, tính năng phát nhiệt tốt, xỉ và nước nhôm tách triệt để, hàm lượng nhôm lẫn trong xỉ rất ...
Read More

Chất tinh luyện và khử xỉ không chứa Natri VA-RPF

A/ ĐẶC ĐIỂM TÍNH NĂNG a.1/ Làm giảm đáng kể các tạp chất phi kim loại và giảm rỗ khí khi đúc, tránh các ion Natri, cải thiện tính bền ...
Read More

Chất khử Magie VA-MR

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Chất khử Magie VA-MR dùng để khử Magie thừa trong nước nhôm và hợp kim nhôm a.2/ VA-MR có khả năng khử Magie ...
Read More

Chất khử Natri VA-NR

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Chất khử Natri VA-NR dùng để khử Natri thừa trong nước nhôm và hợp kim nhôm a.2/ VA-NR có khả năng khử Natri ...
Read More

Chất khử Canxi VA-CR

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Chất khử Canxi VA-CR dùng để khử Canxi thừa trong nước nhôm và hợp kim nhôm a.2/ VA-CR có khả năng khử Canxi ...
Read More

Chất phủ nhôm VA-CPF

A/ ĐẶC ĐIỂM a.1/ Chất phủ nhôm VA-CPF không chứa Natri. Khi cho vào nước nhôm, nó sẽ lan ra và phủ lên toàn bộ nước nhôm, giúp nước nhôm ...
Read More

Chất tinh luyện và khử xỉ đồng VC-RP

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Khi sử dụng, chất tinh luyện khử xỉ đồng sinh ra một lượng lớn bọt khí có kích thước rất nhỏ, thúc đẩy ...
Read More

Chất tinh luyện khử xỉ đồng VC-DP

A/ TÍNH NĂNG VÀ CÔNG DỤNG a.1/ Khi sử dụng, chất tinh luyện khử xỉ đồng sinh ra một lượng lớn bọt khí có kích thước rất nhỏ, thúc đẩy ...
Read More

Chất tinh luyện đồng VC-RT

A/ ĐẶC ĐIỂM TÍNH NĂNG a.1/ Khi cho chất tinh luyện đồng VC-RT vào, nước đồng sẽ có hiện tượng cuộn lên, phản ứng (tán khí) xảy ra trong 2-5 ...
Read More

Chất phủ đồng VC-CP

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Khi cho vào nước đồng, chất phủ VC-CP sẽ lan ra và phủ lên toàn bộ bề mặt, giúp nước đồng tách biệt ...
Read More

Chất tinh luyện và khử xỉ kẽm VZ-DPL

A/ ĐẶC ĐIỂM VÀ ỨNG DỤNG a.1/ Chất tinh luyện khử xỉ kẽm VZ-DPL có tính năng khử khí và tạp chất lẫn trong kẽm hoặc trong hợp kim kẽm, ...
Read More
Call Now ButtonHotline