Lò khí than nóng (hot gas)

Lò khí than nóng một giai đoạn (hot gas – single stage).

Hiện nay không còn được sử dụng do không đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường.
Khí gas biến thiên và không vận chuyển được nếu khoảng cách từ lò đến điểm tiêu thụ xa.

 

 

Lò khí than nóng hai giai đoạn (hot gas – double stage).

 

 

Thông số lò khí than một giai đoạn (single stage).

 

Thông số lò khí than hai giai đoạn (double stage).

Call Now ButtonHotline