Lò khí than lạnh (cold gas)

Lò khí than lạnh một giai đoạn (cold gas- single stage).

Chỉ có 1 hệ thống tách hắc ín (tar) do vậy không triệt để, phần tar dư có thể gây tắc nghẽn đường ống, độ sạch của gas thấp hơn loại 2 giai đoạn.


Lò khí than lạnh hai giai đoạn (cold gas – double stage).

Thông số lò khí than một giai đoạn (single stage).

Thông số lò khí than hai giai đoạn (double stage).

Call Now ButtonHotline